Register on line

register-nowInterested in Volunteering?  You can now register on line with Donegal Volunteer Centre.

Click here to register on line.

View our vacancies

vacanciesClick here to View our current volunteer vacancies on line.

Please choose Donegal as your local volunteer Centre.

Register your organisation

orgregClick here to register your organisation with Donegal Volunteer Centre.

Once you have registered your organisation with us, you will be able to add new volunteer vacancies on line as they arise.

Fáilte Isteach

on .

Tá áthas orainn cur in iúl go bhfuil Ionad Saorálaithe Dhún na nGall i ndán seirbhís a chur ar fáil ar fud na condae. Is é seo seirbhís do dhaoine gur mhaith leo obair dheonach a dhéanamh do eagraisí ina bpobal féin. Tá muid ag obair faoi lathair le ceistneoir Gaelge a chur ar fáil, agus nuair ata sé sin réidh, béidh sé ar fáil ar an suíomh seo.

Mas duine tú gur mhaith leat oibriú go deonach do eagras pobail, cur sin iúl dúinn, agus dhéanfaidh muid ár ndícheal cuidiú leat.

Mas eagras pobail tú ina bhfuil féidireachtaí ag daoine oibriú go deonach, cláraí linn le do thoil.

Má ta aon cheisteanna agat, téigh i dteangabháil le John Curran ag 074 912 6740 nó ar ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.